Stavba depa promo
Škoda 2024

Měsíčník o skutečné a modelové železnici

Aktuality

Filtrováno podle: štítek SWEG

Mireo Plus B v provozu u SWEG
  • 09. 04. 2024 01:13
Mireo Plus B v provozu u SWEG

Dne 8. 4. 2024 zahájily jednotky Mireo Plus B pravidelnou osobní dopravu ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko na části sítě Netz 8 („Ortenau“).

První RS1 od SWEG v provozu u ČD
  • 18. 06. 2021 09:30
První RS1 od SWEG v provozu u ČD

Koncem loňského roku si ČD pořídily z Německa celkem 22 motorových vozů typu RegioShuttle RS1.

Aktuální ŽM promo