Škoda 2024

Měsíčník o skutečné a modelové železnici

Aktuality

Filtrováno podle: štítek Northrail

TRAXX Universal
  • 29. 06. 2023 13:37
TRAXX Universal

Dne 29. 6. 2023 podepsaly firmy Alstom a Northrail rámcovou smlouvu na 50 čtyřsystémových lokomotiv typu TRAXX Universal, a to včetně zajištění údržby výrobcem po dobu až 16 let.

Northrail pronajme sedm lokomotiv Vectron Dual Mode
  • 12. 10. 2021 15:35
Northrail pronajme sedm lokomotiv Vectron Dual Mode

Společnost Northrail brzy předá do nájmu první ze sedmi lokomotiv Vectron DM, jejichž objednávku oznámila dne 29. 6. 2021 (viz ŽM 6/21, str. 8). Nadto z tehdy uzavřeného rámcového kontraktu na 30 těchto strojů nyní přiobjednala další tři.

Aktuální ŽM promo
Nové dvouzdrojové lokomotivy z Kielu
  • 23. 06. 2021 10:18
Nové dvouzdrojové lokomotivy z Kielu

Dne 23. 6. 2021 společnost Paribus Rail Investment Management oznámila, že podepsala rámcovou smlouvu na nákup až 50 bezemisních lokomotiv typu DM 20-EBB (Dual-Mode).