Škoda 2024

Měsíčník o skutečné a modelové železnici

Aktuality

Filtrováno podle: štítek Transoil

Dončaky pro Transoil
  • 30. 03. 2013 20:10
Dončaky pro Transoil
Od ledna t. r. disponuje firma Transoil, St. Petěrburg, třemi stejnosměrnými lokomotivami řady 2ES4K z produkce NEVZu, které jsou nyní nasazovány...
Aktuální ŽM promo