Škoda 2022

Časopis

Aktuální vydání

Železniční magazín 10/2022
Obsah
Skutečnost
 • Kolejdoskop
 • Aktuality
  ČD Night a (staro)nové noční spojení Praha - Zürich
 • Infrastruktura
  Podmínky pro provoz ve dvojité trakci s lokomotivou TRAXX3 MS
  Přeložka IV. koridoru Doubí - Soběslav zprovozněna
 • Panorama
  Novinky (nejen) ze zavádění ETCS
  Aktuálně k trati č. 240
  První ČD railjet s repeaterem mobilního signálu
 • Spektrum
  Přepravy hnědého uhlí výrazně rostou
 • Reportáž
  InnoTrans 2022 (díl 2.)
 • Analýza
  Zkušební souprava projektu DAC v ČR, následné poznatky a další vývoj (2)
 • Obzor
  Terminál Mošnov v plném provozu
Model
 • Novinky na trhu
 • Modelářská dílna
  Vlečkový areál s betonovými panely
 • Reportáž
  26. ročník veletrhu modell-hobby-spiel v Lipsku

číst dále

Měsíčník Železniční magazín (založen v roce 1994) je vedoucím železničním časopisem v České a Slovenské republice, který poskytuje informace svým obsahem i formou zaměřené do profesionální roviny a je tedy orientovaný na současnou železnici a na aktuální dění ve všech jejích oblastech.
Zhruba třetina časopisu je věnována modelové železnici.