Škoda 2024

Kontakt

 
Vydavatel

Railway Public s.r.o.
K Pasekám 2984/45
760 01 Zlín

tel. +420 603 824 955

Bankovní spojení pro ČR

Raiffeisenbank a.s.
č. ú. 2590013002/5500

Bankovní spojení pro SK

Tatrabanka SK
IBAN: SK97 1100 0000 0029 4211 5070
SWIFT: TATRSKBX