Škoda 2024

Měsíčník o skutečné a modelové železnici

Aktuality

Filtrováno podle: štítek RFC7

První vlak v trase RFC7
  • 11. 01. 2014 16:20
První vlak v trase RFC7
Dne 10. 11. 2013 zahájilo činnost šest z devíti připravovaných evropských nákladních koridorů (Rail freight corridor), včetně dvou vedených přes ČR...
Aktuální ŽM promo