Stavba depa promo
Škoda 2024

Měsíčník o skutečné a modelové železnici

Aktuality

Filtrováno podle: štítek Tatra

Den se „Slovenskou strelou“
  • 19. 08. 2023 20:28
Den se „Slovenskou strelou“

V sobotu 19. 8. 2023 se v žst. Ostrava střed uskutečnila akce s výše uvedeným názvem. 

Aktuální ŽM promo