Stavba depa promo
Škoda 2024

Měsíčník o skutečné a modelové železnici

Aktuality

Filtrováno podle: štítek CLIP

Lokomotivy TRAXX3 MS pro CLIP Intermodal
  • 27. 03. 2024 10:28
Lokomotivy TRAXX3 MS pro CLIP Intermodal

Jak již zmiňujeme v právě vycházejícím ŽM 3/24, nejnovější oznámenou zakázkou na stroje typu TRAXX3 MS je kontrakt od polského operátora kombinované dopravy CLIP Intermodal.

Aktuální ŽM promo