Škoda 2024

Měsíčník o skutečné a modelové železnici

Aktuality

Filtrováno podle: štítek Eversholt

Vodíková Aventra
  • 10. 11. 2021 21:12
Vodíková Aventra

Dne 10. 11. 2021 podepsaly společnosti Alstom a Eversholt Rail memorandum o porozumění, jehož cílem je dodat vůbec první novostavby vodíkových vlaků pro Velkou Británii.

Aktuální ŽM promo