Škoda 2024

Měsíčník o skutečné a modelové železnici

Aktuality

Filtrováno podle: štítek 611M

Ščerbinka plná novinek
  • 13. 08. 2013 10:11
Ščerbinka plná novinek
Zkušební centrum VNIIŽT v současnosti hostí mj. prototyp lokomotivy Granit pro napěťový systém 25 kV 50 Hz (stroj s prozatímním označením 11201-001...
Aktuální ŽM promo