Škoda 2024

Měsíčník o skutečné a modelové železnici

Aktuality

Filtrováno podle: štítek Přerov

Druhá etapa rekonstrukce uzlu Přerov postupuje
  • 26. 03. 2020 19:55
Druhá etapa rekonstrukce uzlu Přerov postupuje

Od roku 2019 je realizována zakázka „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“, která obsahuje přestavbu výhybny Dluhonice a navazujících mezistaničních úseků ve směru na Přerov a Prosenice, včetně dosud neprovedené modernizace části dvoukolejného úseku Přerov - Prosenice.

Aktuální ŽM promo