Škoda 2022

CARGOUNIT pronajal Vectrony společnosti Bahnoperator


publikováno 31. 03. 2021 22:14


Jde o součást německé přepravní firmy TE Bahnoperator (jež patří čínské společnosti Beijing Trans Eurasia Logistics), která je již zavedeným organizátorem železničních přeprav mezi Čínou a Evropou, ale dosud nebyla železničním dopravcem, takže její přepravní zakázky realizují různí dopravci. Nyní však Bahnoperator Polska začne působit i jako dopravce a některé své přepravy si tak začne kompletně zajišťovat vlastními kapacitami právě s využitím těchto Vectronů - sjednán má nájem všech pěti exemplářů.

I tyto lokomotivy byly pořízeny s využitím programu podpory, na jehož základě by mělo být 50 % způsobilých nákladů pokryto z Fondu soudržnosti EU přes polský program podpory kombinované dopravy, vypsaný v rámci POIiŚ 2014 - 2020 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, viz ŽM 11/19), takže jsou pro prvních pět let provozu vázány výhradně na využití v kombinované dopravě.

Související novinky