Škoda 2024

Vectrony PKP CARGO kompletní


publikováno 09. 05. 2023 13:34


Počátkem května firma Siemens Mobility oznámila, že společnosti PKP CARGO předala všech pět Vectronů z dosud poslední učiněné objednávky. Celkem jich tak tento dopravce pořídil 25 (EU46-501 - 525, resp. 5 370 013 - 027, 029 - 033, 056 - 060), vesměs s výbavou k provozu v Polsku, Německu, Rakousku, ČR, na Slovensku a v Maďarsku (verze A01). Nyní dodaná pětice byla objednána v únoru 2022, součástí kontraktu je kompletní údržba až do první periodické prohlídky stupně P4, nastávající po osmi letech; samotné provedení této prohlídky je pak pouze opční možností.

Pro těchto posledních pět Vectronů má PKP CARGO schválenu podporu z polského programu podpory kombinované dopravy vypsaného v rámci POIiŚ 2014 - 2020 (podrobně viz ŽM 11/19, str. 26 - 29), který umožňuje pokrýt 50 % způsobilých nákladů z prostředků Fondu soudržnosti EU. Lokomotivy pořízené s touto podporou tak po dobu udržitelnosti projektu, což je pět let, mohou být provozovány pouze s intermodálními vlaky. Hned od počátku nasazování do provozu se v jejich čele vyskytují i na české železnici. Bližší informace k těmto lokomotivám, jakož i další novinky z rodiny Vectron přináší ŽM 4/23.

Související novinky