Vectron na railjetu


publikováno 25. 03. 2022 10:22


Cílem bylo reálné otestování a doladění spolupráce softwaru na lokomotivách řady 193, které provozují ČD, a modrých railjetů ČD. Pro testování byl použit stroj 193 683 (v nájmu od RSL) a souprava railjet 01. Dne 22. března probíhaly statické zkoušky v areálu provozního pracoviště Praha jih, následně byl vlak nasazen na spoje „Západní expres“.

Potvrzení spolupráce těchto vozidel umožní Českým drahám pružně reagovat na provozní situace, např. při závadě Taurusů řady 1216 nebo při nasazení railjetu namísto Pendolina nebo InterJetu.

Související novinky
Sdílejte