Škoda 2024

Transport logistic 2023 (2)


publikováno 18. 05. 2023 12:37


Lokomotivy sice v zásadě nehrají na tomto veletrhu hlavní roli, nicméně v rámci obvyklé hierarchie našeho zpravodajství zmíníme nejprve tento segment.

159 222 - EURODUAL (tj. výrobce Stadler) v provozu u dopravce Retrack Germany (součást skupiny VTG) v nájmu z poolu European Loc Pool. ELP právě načasování veletrhu využil k neveřejné akci pro oslavu 5 let působení, při níž představil jednu ze sériových lokomotiv varianty EURO9000.

193 968 - Vectron varianty A35. Vystaven výrobcem jako zástupce současné produkce. Jedna ze „sněhurek“, které Siemens vyrábí nejprve za účelem využití ke zkouškám a následně je pronajme, resp. prodá. Tento Vectron bude nyní pronajat na Rail Cargo Austria.

193 560 - Vectron varianty A54 vystavený společností DB Cargo, jeden ze sériových strojů tohoto dopravce.

248 019 - Vectron Dual Mode využívaný ke zkouškám a prezentacím (nadto jej Siemens použil ke schválení úpravy k dálkovému ovládání), vystavený již na InnoTransu 2022 a v nedávné době použitý pro zkušební jízdy v ČR, které by měly ještě pokračovat.

484 004 - TRAXX F140 MS vystavený společností SBB Cargo International, prezentující její nabídku služeb v oblasti poskytování údržby, opravárenství a periodických prohlídek lokomotiv i nákladních vozů.

Související novinky