Škoda 2024

Další Vectron z druhé série pro EP Cargo


publikováno 06. 04. 2020 11:40


Jde o stroj 383.064, jenž byl dopraven do ČR dne 7. 3. 2020. I tento bude využíván v různých zemích střední Evropy jak pro vlastní přepravy skupiny EP Cargo, tak pro pronájmy poskytované sesterskou společností LokoTrain. Po předání tak Vectron přejel do Olomouce, kde převzal vlak dopravce BF Logistics s obilím směřující do Německa.

Poslední stroj, tedy 383.065, by měl být předán dne 2. 6. 2020. Pro instalaci zabezpečovače MIREL VZ1 a oživování by u něj mělo být využito depo ZSSK Bratislava východ namísto vlastního zázemí firmy Siemens v Regensburgu. Toto řešení je v současnosti využíváno u vícera nově dodávaných Vectronů s ohledem na komplikace, jež v přeshraničním pohybu osob přinesla současná situace způsobená pandemií koronaviru (a které mj. způsobily i zpoždění ve vydání již hotového čísla ŽM 3/20...).

Související novinky
Sdílejte