Škoda 2024

ČD Cargo uzavřelo první projekt implementace ETCS


publikováno 28. 05. 2024 19:27


Společnost ČD Cargo dokončila první z projektů podpory využitých pro retrofity OBU ETCS do svých lokomotiv. Jeho předmětem byly instalace mobilních částí ETCS Level 2, Baseline 3 do 50 modernizovaných lokomotiv řady 742.7, 65 lokomotiv řady 363 a 13 řady 163. Tyto retrofity byly spolufinancovány z programu CEF, výzvy roku 2015.

U strojů řady 742.7 jde o prvních 50 kusů, tedy 742.711 - 760 (v květnu 2022 pak bylo objednáno dalších 25 modernizací s opcí na pět dalších, retrofity do těchto jsou předmětem dalšího projektu podpory), instalace u nich realizovala firma CZ LOKO v rámci přestaveb z řady 742.0 na 742.7. Poddodavatelem byla společnost Bombardier Transportation Signal Germany, jelikož jsou použity OBU ETCS typu EbiCab z vývoje této firmy (která se mezitím stala součástí koncernu Alstom). Smlouva na modernizace, jejichž součástí byly i retrofity, byla uzavřena dne 29. 10. 2018 (viz ŽM 12/18, str. 4).

V lokomotivách řady 163/363 z tohoto projektu podpory jsou mobilní části ETCS typu Atlas od společnosti Alstom. Zakázku uzavřenou dne 12. 3. 2019 získalo konsorcium společností ČD - Telematika a AŽD Praha, společně s firmami Alstom Belgium, ČMŽO - elektronika a ČMŽO jako poddodavateli.

Technicky byl projekt podpory uzavřen (všechny podmínky dotace splněny v souladu s Dodatkem č. 3 ke Grantové dohodě) k 31. 12 2023. Celkový maximální příspěvek CEF na vybavení 128 lokomotiv mobilní částí ETCS činí 27,3 mil. EUR, což odpovídá více než 60 % z celkových investičních nákladů projektu. S poskytovatelem dotace jsou v letošním roce vedena poslední jednání za účelem prokázání, že jsou naplněny všechny podmínky pro uzavření projektu, včetně schvalovacích procedur zařízení.

Kromě této akce probíhá u ČD Cargo vybavování hnacích vozidel mobilní částí ETCS ještě z dalších dotačních výzev, a to v rámci dotačního programu CEF Transport, Operačního programu Doprava či výzvy SFDI. Implementace ETCS je realizována tak, aby ČD Cargo bylo plně připraveno na postupné zahajování výhradních provozů vlaků pod dohledem ETCS dle harmonogramu Správy železnic a dalších manažerů infrastruktury v zemích, kde ČD Cargo svá hnací vozidla provozuje.

V současnosti má ČD Cargo k dispozici okolo 260 lokomotiv vybavených OBU ETCS, z nichž jich je okolo 210 v režimu switch-on. K datu spuštění výhradního provozu 1. 1. 2025 plánuje mít v parku okolo 340 lokomotiv s OBU ETCS (nepočítaje najaté lokomotivy). Instalace byly technicky ukončeny již také u zakázek týkajících se lokomotiv řady 130 a 753.7 (s využitím OPD 2), v současnosti probíhají do lokomotiv řady 742.7 další série a řady 363.5, následovat budou řady 240, 242 a 753.6, v plánu jsou také stroje řad 162/163. Pro provoz pod dohledem ETCS jsou pak samozřejmě vybaveny také nově pořizované interoperabilní lokomotivy Vectron a TRAXX, jakož i EffiShuntery řady 744, tedy novostavby z CZ LOKO.

Související novinky