Stavba depa promo
Škoda 2024

RegioJet Pool


publikováno 24. 01. 2023 12:47


Nejnověji dodané tři lokomotivy TRAXX3 MS zařadil RegioJet do majetku již dříve založené společnosti RegioJet Pool a. s. Ta existuje od října 2018, ale dosud bez navenek viditelného využití. RegioJet se v této souvislosti omezuje pouze na vyjádření, že jde o požadavek financujících bank. Předmětné tři lokomotivy (1)388.216 - 218 byly vyrobeny již v závěru roku 2021, ale jejich předání se protáhlo z „administrativních“ důvodů.

Nicméně podle dostupných informací by mělo být smyslem firmy RegioJet Pool opravdu využití příležitosti, kterou trhu pronájmu lokomotiv nabízí. Je ovšem otázkou, kdy se skupina RJ dostane do situace, kdy na něm nebude primárně zákazníkem, tím spíše, když v současnosti proti zařazení tří nových lokomotiv vrací čtyři dlouhodobě najaté Vectrony ELL.

Související novinky