Škoda 2024

RegioJet nasadí lokomotivy TRAXX3 na VPS


publikováno 21. 10. 2022 14:07


Tímto je na vyjmenovaných úsecích sítě Správy železnic dovolen provoz dvou činných lokomotiv TRAXX3 MS nebo kombinací TRAXX3 MS + TRAXX F140 MS, resp. TRAXX3 MS + Vectron MS.

Jde o “tradiční” úseky, jež jsou vybaveny perspektivními kolejovými obvody podle přílohy B ČSN 34 2613 ed. 3., a o traťový úsek Kutná Hora hlavní nádraží - Brno-Maloměřice, na němž povolení násobné trakce vycházelo ze zkušebních jízd provedených na úsecích se staršími typy kolejových obvodů; to bylo na základě požadavku sdružení ŽESNAD.CZ motivováno tamním provozem Veřejné přípřežní a postrkové služby (VPS, viz ŽM 4/21, str. 16 - 17; ŽM 5/21, str. 27).

VPS je poskytována od 6. 4. 2021 společností RegioJet na základě vítězství v soutěži na provozovatele této služby. Podmínky soutěže tehdy nevyžadovaly výslovně nasazení lokomotiv Vectron MS na VPS, pouze způsobilost provozu činné lokomotivy s činným Vectronem na jednom vlaku.

RegioJet tak zde nyní počítá s náhradou Vectronů svými lokomotivami TRAXX3 MS, jak i potvrdil Jiří Jahelka, ředitel provozu vlakové dopravy RJ: “V návaznosti na rozhodnutí Správy železnic ve vztahu k užití hnacích vozidel TRAXX MS3 na VPS budeme uvedené lokomotivy alokovat do provozu postrkové služby po nezbytném podpisu všech dodatků a očekáváme, že se tak stane v nejbližších týdnech”.

Lokomotivy Vectron MS provozuje RegioJet pouze v nájmu - pět od ELL a jednu od CZT (která je rovněž z parku ELL); v prosinci by měl čtyři z pěti lokomotiv najatých od ELL vrátit. Podrobněji se okolnostem vycházejícím z výše zmíněné 1. změny PPD-4/2021 budeme věnovat v právě připravovaném ŽM 10/22.

Související novinky