Škoda 2024

RegioFoxy schváleny


publikováno 27. 05. 2024 15:30


Dne 24. 5. 2024 vydal Drážní úřad typové schválení pro řadu 847 ČD. Současně bylo dosud vydáno povolení k uvedení na trh (APOM - Authorisation for Placing On the Market) pro 26 jednotek. Jak jsme již uvedli, dodávky jednotek dosud čekajících ve výrobním závodě PESA na předání ČD a tedy i na typové schválení již byly zahájeny, takže nyní by nemělo nic bránit v jejich pokračování.

Související novinky
Štítky
Sdílejte