Škoda 2024

Loco Buggies poprvé v ČR


publikováno 05. 03. 2021 13:45


S ohledem na rozsah poškození podvozků bylo rozhodnuto provést opravu tohoto Vectrona, jenž patří společnosti EP Cargo Invest, přímo v mnichovském výrobním závodě firmy Siemens. Jeho přepravu ve spolupráci s firmami EP Logistics International a LokoTrain (tj. sesterskými společnostmi v rámci skupiny EPH) zajistila společnost RailAdventure.

U té jsou přesuny poškozených vozidel jednou z hlavních aktivit a také jednou z oblastí využití transportních podvozků „Loco Buggies“, jež sama vyvinula. Tyto "kočárky" (jak zní jeden z významů slova "buggy") jsou nasazovány již od roku 2015, ale až tento případ byl jejich premiérou na české železnici. Po naložení na tyto podvalníky v kolínských dílnách METRANS DYKO Rail Repair Shop byla lokomotiva v trase přes Prahu a Drážďany odtažena do Mnichova.

Související novinky