Škoda 2024

Zkušební provoz řady 753.7 pod dohledem ETCS


publikováno 14. 09. 2023 10:27


V srpnu byl zahájen zkušební provoz řady 753.7 pod dohledem zabezpečovače ETCS. Rozhodnutí Drážního úřadu bylo vydáno dne 15. 8. 2023 pro lokomotivy dopravce ORLEN Unipetrol Doprava a dne 28. 8. 2023 pro stroje ČD Cargo. Pro ověřovací provoz byly následně vybrány stroje 753.717 + 753.719 prvního uvedeného a 753.741 + 753.773 ČD Cargo.

Související novinky