Škoda 2024

Zkušební přeprava návěsů z Čopu do Budapešti


publikováno 03. 11. 2023 19:09


Koncem září uskutečnila skupina Rail Cargo zkušební zpáteční přepravu silničních návěsů mezi Čopem a Budapeští. Použity byly standardní kapsové vozy typu T3000e, které poskytla skupina VTG, včetně modulů road2Link, jež umožňují do standardního kapsového vozu naložit silniční návěs, který není uzpůsoben k překládce mechanismy kombinované dopravy.

Průjezdný profil na trati umožňuje touto technikou přepravit návěsy o obvyklé rohové výšce 4 m. Dva silniční návěsy byly nejprve naloženy v překladišti společnosti Liski (součást UZ) v Čopu, z něhož vyjely dne 26. 9., a byly dopraveny do terminálu BILK v Budapešti. Po vykládce zboží byly tytéž návěsy přepraveny zpět do Čopu.

Tyto jízdy se uskutečnily v rámci myšlenky pravidelných přeprav mezi Kyjevem a Vídní, podle vyjádření VTG však ještě není stanoveno konkrétní datum zahájení takových přeprav a v současné době probíhají jednání mezi zainteresovanými stranami.

Zákazníkem byla ukrajinská spedice Sunsmart, která rozvíjí záměr železničních přeprav silničních návěsů na širokorozchodné síti a již dříve v tomto roce provedla zkušební přepravy z Kyjeva do Čopu a do Slawkówa. Podle vlastní informace na stránkách společnosti byly i při přepravě do Budapešti návěsy přepraveny po železnici. Pro nakládku návěsů využívá obdobný princip jako systém ISU u Rail Cargo Austria, tj. s uchopením návěsu prostřednictvím lan.

Systém road2Link (uváděný také jako roadrailLink, resp. r2L) vyvinula rakouská společnost VEGA International Car Transport & Logistic - Trading (VEGA) původně primárně k nedoprovázeným přepravám silničních tahačů, šasi nákladních automobilů, autobusů nebo užitkových vozidel. Postupně se jeho uplatnění rozšiřuje a byl také představen na mnoha veletrzích (viz např. ŽM 1/18, str. 22 - 23; ŽM 2/19, str. 13; ŽM 3/21, str. 17; ŽM 11/21, str. 6; ŽM 6/23, str. 25).

V roce 2021 krátce probíhaly přepravy s jeho využitím i v tranzitu přes ČR. Ve spolupráci s různými přepravci tento systém provozuje přímo VEGA, zejména právě k výše uvedeným méně obvyklým přepravám. Pro přepravy běžných silničních návěsů jej pak využívá VTG, dnes již na několika linkách zejména v prostoru mezi Polskem, Německem, Rakouskem a Itálií.

Související novinky
Sdílejte