Stavba depa promo
Škoda 2024

Systém roadrailLink i v ČR


publikováno 25. 11. 2021 18:50


Předmětný přepravní kontrakt, realizovaný výše uvedenou firmou ve spolupráci s rakouskou spedicí DanuPlus, se týká převážně menších užitkových vozidel na běžnějších vagonech, ale systém r2L je primárně konstruován a využíván k přepravě větších vozidel, jako jsou silniční tahače, šasi nákladních automobilů, autobusy nebo silniční návěsy. Výjimečně se tak v tranzitu přes naše území odehrávají i případy, které zde jsou jinak vzácností. Nejnověji se jednalo o přepravu nových silničních tahačů mezi Terstem a Swarzędzí, zpět pak byla souprava vytížena nově vyrobenými silničními návěsy.

Podstatou systému r2L (viz ŽM 1/18, str. 22 - 23, ŽM 2/19, str. 13) jsou přepravní konstrukce uložené v běžném kapsovém voze. Dnes existuje již několik verzí a nejnovější z nich, označovaná jako verze 2.1 „Trailer Use“, nabízí i efektivní způsob přeprav silničních návěsů, jež nejsou uzpůsobeny k vertikální překládce (viz ŽM 3/21, str. 17). Stačí přitom běžná překládková technika, na principu obdobném jako u někdejších košových vozů. V režii skupiny VTG se v nich začíná systém r2L uplatňovat již na mnoha trasách, zejména mezi Německem a Itálií a mezi Nizozemím, resp. Německem a Polskem. I tomuto tématu se budeme blíže věnovat v nadcházejícím ŽM 11/21.

Související novinky
Štítky
Sdílejte