Stavba depa promo
Škoda 2024

Zkoušky vozů Viaggio Comfort pro ČD


publikováno 17. 08. 2020 11:47


Souprava zahrnovala zástupce všech čtyř typů vozů, jež jsou součástí objednávky, takže nebyla pětivozová, jak tomu bude v provozu. Snímky pořízené dne 14. 8. 2020 na Velkém zkušebním okruhu zachytily vůz CZ-ČD 73 54 10-91 021-1 Ampz při brzdových zkouškách odvěšovací metodou, při nichž byla využita lokomotiva 124.601 a měřicí vozy VUZ.

Související novinky
Štítky
Sdílejte