Škoda 2022

Vrátí se teplická voda na koleje?


publikováno 14. 11. 2022 10:38


Stáčírna tamní vody, dříve známé pod značkou TOMA Natura, využívala železnici k expedici do distribučních skladů dlouhou řadu let, od roku 2000 (viz ŽM 2/02, str. 13) do léta 2019.

Jak jsme podrobně popsali v ŽM 7/21 (str. 61), přepravy po železnici byly ukončeny v důsledku převzetí závodu od skupiny PepsiCo společností Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko, což bylo důsledkem podmínek antimonopolního úřadu pro schválení rozsáhlé transakce, kdy společnost Mattoni 1873 (resp. tehdy ještě Karlovarské minerální vody, KMV) převzala na podzim 2018 české a slovenské pobočky a také maďarská aktiva skupiny PepsiCo.

Přepravy nejprve směřovaly do distribučního skladu v Kouřimi (viz ŽM 2/02, str. 13), po převzetí značky Toma skupinou PepsiCo (tehdy přes dceřiný koncern General Bottlers) došlo i k přesměrování těchto přeprav do Prahy. Později přibyly také železniční přepravy do distribučního skladu ve slovenských Malackách (viz ŽM 9/18, str. 11).

Přepravy do Prahy zkomplikovala postupná likvidace vlečkové sítě v prostoru Libně a Vysočan, v jejímž důsledku bylo zboží takřka 15 let ve stanici Praha-Libeň překládáno na nákladní automobily pro závěrečný úsek do skladu při výrobním závodě ve Vysočanech. Až od roku 2018 pak bylo využíváno nově zřízené distribuční centrum PepsiCo v Praze-Hostivaři, jež má i vlečkové napojení (a začalo být využíváno též pro jiné železniční přepravy, viz rovněž ŽM 9/18 nebo např. ŽM 5/22, str. 6).

Coca‑Cola po převzetí teplické stáčírny vyhodnotila železniční přepravy do Prahy jako nerentabilní s odůvodněním nutnosti závěrečného návozu kamionem v rámci Prahy, tedy stejné situace, za jaké skupina PepsiCo železniční přepravy zhruba 15 let realizovala.

Coca-Cola působí v Praze ve dvou lokalitách: s výrobním závodem v Kyjích (jehož teoretické vlečkové napojení je bohužel nereálné z důvodu značného výškového rozdílu plochy závodu a přilehlých tratí) a distribučním centrem v logistickém parku P3, vzdáleným vzdušnou čarou 500 m od stanice Praha-Horní Počernice. Tento však rovněž nedisponuje vlečkovým napojením...

Poslední železniční přepravy z Teplic nad Metují se tak odehrály v červenci 2019. Nynější zkušební jízda jednoho vagonu z Teplic nad Metují do Prahy-Libně, která se odehrála ve dnech 9. - 11. 11. 2022, proběhla z iniciativy nového vedení Coca-Cola pro ČR/SR. Případné pokračování není v plánu dříve nežli příští rok na jaře, dojít by mohlo i na test přepravy do Malacek, byť tamní sklad přešel do vlastnictví skupiny Mattoni 1873, takže již s produkcí v Teplicích nad Metují přímo nesouvisí.

Do roku 2012 probíhaly železniční přepravy z Teplic nad Metují také do nedalekého Náchoda, kde bylo zboží pro další cestu překládáno na kamiony. Toto řešení bylo zřejmě setrvačností podmínky určitého podílu železnice na expedici stáčírny stanovené pro její stavbu, která spuštění železničních přeprav v roce 2000 předcházela. Závod se totiž nalézá uprostřed území CHKO Broumovsko a na základě konzultací zúčastněných subjektů (města na trase, správa CHKO) byl v rámci řízení povolení stavby stáčírny stanoven zřejmě 50% podíl využití železnice. Dnes je tato podmínka už poměrně dávnou a nese se tak v rovině „tradované“ informace, jejíž věrohodnost se už nedaří ověřit stejně jako to, zda byla podmínka stanovena jako časově omezená.

Související novinky
Štítky
Sdílejte