Škoda 2024

Vectron Dual Mode opět na české železnici


publikováno 09. 06. 2023 09:49


Po celý červen bude na síti Správy železnic opět zkušebně nasazována lokomotiva 248 019, tedy stroj typu Vectron Dual Mode.

Ten byl již v závěru března a během dubna provozován u dopravců ORLEN Unipetrol Doprava a ČD Cargo (viz ŽM 4/23, str. 12). U nich během této etapy zkušebního provozu najezdil 8 978 km. Poté se vrátil do Německa, aby byl vystaven na veletrhu transport logistic a podstoupil několik zkušebních jízd na německé síti. V závěru května se vrátil na ŽZO, kde proběhl zácvik strojvedoucích dalších dopravců, kterým je, resp. bude poskytnut během června.

Nyní je tento dvouzdrojový Vectron ve službách dopravce IDS CARGO, který s ním absolvoval první výkon dne 2. 6. - vozba vlaku do Valašského Meziříčí byla využita pro přejezd na ostravský veletrh Rail Business Days. Po jeho ukončení lokomotiva u tohoto dopravce ještě setrvá, pro dny 13. a 14. 6. 2023 je v plánu vozba vlaků osobní dopravy (R 668/661/662/667) v úseku Brno - Jihlava, následně pak provoz u PKP CARGO INTERNATIONAL a od 22. do 29. 6. 2023 u společnosti LokoTrain pro vozbu vlaků u dopravců mateřského holdingu EPH (tj. EP Cargo nebo RM Lines).

Lokomotivy Vectron Dual Mode jsou v elektrickém režimu k dispozici zatím pouze v provedení pro soustavu 15 kV 16,7 Hz, zkušební provoz v ČR proto probíhá pouze v motorové trakci. Verze s trakční výzbrojí i pro napětí 25 kV 50 Hz, s napájením osobních vozů a s OBU ETCS by podle současných odhadů měla být k dispozici v roce 2026, možná ještě později. Výše zmíněný zkušební provoz s rychlíky tak proběhne na přípřeži běžně turnusovaných strojů.

S ohledem na absenci OBU ETCS má tento typ omezené schválení k provozu i v Německu a zejména pak v Rakousku (jak jsme popsali v ŽM 4/23, str. 14). Podle dostupných informací od firmy Siemens by právě absence ETCS měla být i důvodem, proč je prakticky nereálné v dohledné době povolit pro tyto lokomotivy alespoň zajíždění z Německa do pohraničních stanic v ČR, byť by to někteří dopravci velmi uvítali s ohledem na potřebu odklonových tras pro výlukami dlouhodobě zatíženou trať Děčín - Drážďany.

Vzdor tomu, že zajíždění do pohraničních stanic by z principu teoreticky mělo být snáze projednatelné než schválení k provozu v celé zemi, jde ve skutečnosti o velmi nepřehlednou záležitost, kterou určují individuální dohody mezi jednotlivými zeměmi, resp. jejich úřady, a postup záleží mnohdy na náhledu předmětných úřadů, případně i právníků...

Související novinky