Škoda 2024

Transport logistic 2023 (4)


publikováno 15. 06. 2023 17:57


Po delší odmlce přichází na řadu souhrn zbývajících intermodálních vozů.

Sgmmnss 37 80 4594 176 - prototyp 40‘ vozu pro společnost Wascosa. Délka přes nárazníky je 13 700 mm, vlastní/nejvyšší ložná hmotnost 16,0/74,0 t, nejvyšší rychlost činí obvyklých 100/120 km/h (22,5/20 t/n). Společně s vystavenými nástavbami se jednalo o prezentaci systému Flex Freight System 2.0 (FFS 2.0) firmy Wascosa, jehož podstatou je opět kombinace plošinového vozu a nástaveb pro různé druhy použití a komodity - navazuje tak na první verzi tohoto konceptu, který Wascosa provozuje od roku 2009 (viz např. ŽM 6/11, str. 28). Koncept vyvinula rakouská společnost BOXmover, která působí jako dodavatel specifických řešení šitých na mírů zákazníkům od vývoje až po implementaci. Jako ukázka dvou z více různých možností byla na voze umístěna jedna nástavba k přepravě ocelových svitků a druhá nástavba, která v zásadě odpovídá verzi „BoxMover Rock“ s nízkou čelní klapkou a velkými motorem ovládanými dveřmi, které se vyklápěji směrem vzhůru. Ty umožňují vykládku po umístění na sklopné šasi nákladního automobilu a jeho následné sklopení. Firma BOXmover není přímo výrobcem, samotnou realizaci zadává partnerským společnostem. V tomto případě byla vystavená technika produktem tureckého průmyslu, například společností VAKO a Erciyas.

Sgmmnss 33 74 4594 131 - 41‘ vůz ze série vyrobené Tatravagónkou pro společnost Wascosa k pronájmu švédskému národnímu dopravci Green Cargo (GC). Určen je k přepravám horkých bram mezi závody ocelárenského koncernu SSAB - osazen byl proto nástavbou od společnosti ExTe, konstruovanou přímo pro tento účel. Délka přes nárazníky je 13 900 mm, vlastní/nejvyšší ložná hmotnost vozu 17,3/72,7 t, nejvyšší rychlost 100/120 km/h (22,5/20 t/n), pro provoz ve Švédsku u GC je povoleno ložení na 25 tun na nápravu, tj. s ložnou hmotností 82,7, a to rovněž rychlostí 100 km/h. Vůz pocházel již z roku 2020, ale v důsledku covidové pauzy nebylo dosud mnoho příležitostí jej prezentovat.

Sggmrss 33 87 4962 323 - 90’ vůz vyrobený společností INVEHO UFO (součást skupiny ERMEWA), netypické konstrukce s páteřovým rámem, bez podélníků. Délka přes nárazníky je tedy standardních 29 590 mm, ale vlastní hmotnost vozu 25,5 t je zhruba o 2 - 3 tuny nižší nežli u běžných 90’ vozů. Nejvyšší ložná hmotnost je pak 109,5 t, nejvyšší rychlost obvyklých 100/120 km/h (22,5/20 t/n). Ke snížení hmotnosti přispívá také kompaktní brzda s podvozky bez čelníků. Pod tehdy nově založenou značku INVEHO byly v roce 2017 začleněny všechny aktivity v oblasti údržby, oprav, modernizací i novovýroby nákladních vozů skupiny ERMEWA. Jako INVEHO UFO pak vystupují dílny v Saint-Amand-Montrond, dříve známé jako Ateliers d’Orval.

Sggmrss 00 00 4963 000 - 92stopý vůz z Tatravagónky pro francouzskou logistickou společnost Modalis. Konstrukce vychází z běžného 90’ vozu, je však prodloužena, jelikož vozy jsou určeny k přepravám výměnných nástaveb s kontrolovanou teplotou, které jsou delší ještě o agregát. 92’ vozy dodala Tatravagónka Modalisu již dříve, ale tentokrát se navíc jedná o provedení způsobilé pro rychlost 140 km/h, pro jehož dodávky byl kontrakt podepsán během loňského InnoTransu. Tato série proto bude osazena podvozky typu RC25NT-D z vývoje firmy ELH Halle (sesterská společnost Tatravagónky). Ty představují speciální konstrukci s křížovou vazbou dvojkolí a dvoustupňovým vypružením kombinujícím primární vypružení pryžo-kovovými bloky a sekundární vypružení vinutými ocelovými pružinami s progresivní charakteristikou (tento podvozek byl vystaven např. na InnoTransu 2014, viz ŽM 4/15, str. 25). Pro tuto zakázku jsou podvozky navíc vybaveny kotoučovými brzdami. Modalis tyto vozy plánuje nasadit v přepravách potravin, v nichž se uplatňují i zmíněné dříve dodané 92' vozy. Délka vozu přes nárazníky činí 30 410 mm, vlastní hmotnost vozu 28,6 t, nejvyšší ložná hmotnost 106,4 t. Rychlost 140 km/h je možná do nápravového zatížení 18 t, u nižších rychlostí je zatížení obvyklých 20 t/n (120 km/h), resp. 22,5 t/n (100 km/h).

InnoWaggon - Technologie InnoFreight byla zastoupena dvěma nástavbami ve venkovní expozici DB Cargo. Umístěny byly na jednom článku dvoučlánkového InnoWaggonu 2 x 30. Už jen svým vzhledem byl pozoruhodnější tzv. DryTainer. Výraz dry (= suchý) je v názvu obsažen proto, že jde o konstrukci pro sypké substráty citlivé na vlhkost. Konkrétně je tato nástavba zamýšlena pro přepravy přímo redukovaného železa nebo posypové soli. Příslušné přepravy jsou připravovány ve spolupráci s DB Cargo a jejich zahájení se nepředpokládá dříve než v roce 2026. Vystavena byla nejmenší verze XM (délka 13‘ - 3,96 m , objem 22 m³), ale projektované portfolio čítá i verze XL (15‘ / 26 m³ ) a XXL (15‘ / 32 m³). Současně byl na voze umístěn Montainer XML II, tedy jedna z variant kontejnerů k přepravám substrátů s vyšší měrnou hmotností, souvisejících s hutní výrobou nebo energetikou (viz např. ŽM 2/23, str. 7). Oproti první verzi Montainer XML je ta druhá ještě více přizpůsobena zboží s vyšší měrnou hmotností, když je mírně kratší (4 523 mm oproti 4 893 mm) a méně objemná (27 m³ oproti 30 m³).

Uas224 31 80 9300 018 a 098 - vozy představující projekt m2 v podání společnosti DB Cargo. Vystavené vozy byly pouze jinými zástupci sériové výroby týchž verzí, které byly vystaveny na InnoTransu 2022. V příslušné reportáži jsme tento projekt, oficiálně představený v září 2020 (viz ŽM 9/20, str. 35), podrobně popsali, včetně aktuálního vývoje a rozsahu aktuálních objednávek a dodávek (viz ŽM 1/23, str. 34). Připomeňme tedy pouze, že podstatou projektu je jednak koncept samostatného plošinového vozu s různými nástavbami nebo kontejnery a jednak velmi netypická konstrukce sestávající ze tří samostatných segmentů. Koncové části jsou univerzální a mezi nimi je vložen střední díl, jenž může být různých délek a nadto je konstruován s viditelným záměrem minimalizace hmotnosti. Jednotlivé segmenty vozu jsou spojeny předpjatými nýtovanými spoji a smyslem je možnost výměny středního dílu. I tentokrát se jednalo o verze s ložnou délkou 45’ a 74’, kdy kratší vůz byl osazen nástavbou pro přepravu ocelových svitků a „open-top“ kontejnerem k přepravě kovového šrotu a delší vůz byl uzpůsoben k přepravě dřeva.

Uarrss 37 80 9399 001. Projekt m2 byl spuštěn ve spolupráci skupin DB Cargo a VTG, ale tyto jej rozvíjejí a prezentují samostatně. Dosud jej viditelně propagovalo a posouvalo vpřed DB Cargo, ale nyní vystavilo svůj vůz i VTG. Stále se však jednalo pouze o jeden prototypů z roku 2020 - tehdy byly vyrobeny dva vozy o délce přes nárazníky 12,04 m (ložná délka 34,7’) a jeden dvoučlánkový osminápravový o délce přes nárazníky 23,68 m (ložná délka 2 x 34,7’). Druhý uvedený byl nyní vystaven. Podle sdělení VTG jsou nyní vozy m2 „připraveny k sériové výrobě a ve fázi náběhu na trh“. Vůz má vlastní/nejvyšší ložnou hmotnost 34,3/145,7 t a nejvyšší rychlost 100/120 km/h (22,5/20 t/n). Jeden článek vozu byl osazen nástavbami „ModuPallet Pipe“, tedy pro přepravu rour. Tyto nástavby jsou konstruovány s cílem maximálního využití ložného profilu, když na rozdíl od běžných vozů není využitelný prostor omezen klanicemi. Pro umístění nákladu slouží pohyblivé zarážky, jejichž pozici lze měnit podle rozměrů ložených rour. Na druhém článku vozu byl umístěn tankkontejner na čpavek. Ten aktuálně dostává novou roli, jelikož představuje možnost železničních přeprav vodíku, který lze získat krakováním čpavku (viz ŽM 9/22, str. 7). VTG své vozy projektu m2 vyrábí v závodě Waggonbau Graaff, který je součástí skupiny, zatímco DB Cargo využívá vlastní dílny DB Cargo Polska v Rybniku.

Sggmrss 37 84 4961 231 - standardní 90stopý článkový vůz od vagónky NYMWAG CS pro společnost RailReLease, což je pronajímatel nákladních vozů z nizozemské skupiny Rail Innovators Group, do níž patří také dopravce Rail Force One a spedice Raillogix. Byl osazen systémem „SWS-PowerBox“ (stejně jako kapsový vůz VTG) od firmy SWS Power Solutions, vyvinutým pro napájení chladírenských kontejnerů, resp. návěsů, z generátoru v ložiskovém domku dvojkolí. To bylo v tomto případě navíc demonstrováno i umístěním dvou takových kontejnerů.

Sgnss 37 84 4524 058 - standardní 60stopý vůz z Tatravagónky, rovněž pro společnost RailReLease. Ložen byl dvěma 30' otevřenými nízkostěnnými kontejnery vyrobenými tureckou společností Gök Yapi. RailReLease celou tuto sestavu jako integrované řešení pronajímá německé společnosti Wedler Franz Logistik (WFL), která se zabývá přepravami materiálu pro stavby. 

Související novinky