Škoda 2024

Smart GigaWood 5x5


publikováno 18. 02. 2023 08:48


V přepravách dřeva již velmi rozšířený systém Smart GigaWood je již i na české železnici využíván i v tzv. variantě 5x5. Ta spočívá v tom, že stoh dřeva je ložen také přes spoj článkového vozu - podstatou systému Smart GigaWood je článkový 90stopý InnoWaggon, který je opatřen klanicovými konstrukcemi a ochrannými čely.

Řešení 5x5 při určitých délkách dřeva umožňuje využít ložnou plochu InnoWaggonu efektivněji nežli dosud - standardně jsou i při spoji článků vozu umístěny čelní stěny. Primárně je tato možnost cílena na ložení pěti stohů o délce pěti metrů, z čehož tedy vychází i označení. Druhou variantou je ložení šesti stohů o délce čtyř metrů, při níž sice není dřevo loženo přes spoj, ale je využit prostor uvolněný vnitřními čelními stěnami.

Jejich odstraněním navíc klesá vlastní hmotnost vozu z 39 t na cca 36 t, a tedy narůstá nejvyšší ložná hmotnost ze 141 t na 144 t. Uplatnění této možnosti však záleží na měrné hmotnosti aktuálně přepravovaného dřeva, která mívá velmi různé hodnoty, takže primární je přínos v maximálním zaplnění ložného prostoru. Ten u systému Smart GigaWood činí okolo 200 m3 v prostorových metrech (tj. včetně mezer), v plnometrech (tedy samotné dřevní hmoty) je dosahováno okolo 125 m3.

Pro ložení dřeva přes spoj článků provedl Innofreight určité technické úpravy vozu, resp. klanicového systému, vypracované řešení nechal projít rozsáhlými testy a pro uživatele vytvořil typový příklad ložení dle Nakládacích směrnic UIC. Rovněž byla vypracována analýza rizik s pozitivním výsledkem a potvrzena nezávislým subjektem („AsBo“ - Assessment Body, certifikovaný orgán pro posuzování bezpečnosti).

Nejprve začala variantu 5x5 s počátkem roku 2022 využívat v Německu společnost Schwaiger Holzindustrie. Dopravcem jejích přeprav je společnost Heavy Haul Power International (HHPI), která do vozby vlaků až o délce okolo 700 m využívá lokomotivy EURODUAL, schopné kromě vozby velmi těžkých vlaků napříč celým Německem též obsluhy neelektrifikovaných tratí a vleček. Následně se přidal dopravce Holzlogistik und Güterbahn (HLG) a nyní systém 5x5 začínají využívat i státní dopravci DB Cargo a Rail Cargo Austria.

Díky tomu se dostal i na české koleje, a to v přepravách z ČR do Rakouska, které zajišťuje český dopravce CityRail se společností DB Cargo Czechia v Rakousku. Zákazníci těchto přeprav si pro ně se začátkem tohoto roku najali od Innofreightu dvě soupravy po 16 InnoWaggonech, z nichž jedna je opatřena systémem Smart GigaWood 5x5. Tato se od počátku února uplatňuje v přepravách dřeva do závodu společnosti Holzindustrie Stallinger ve Frankenmarktu. Realizovány jsou v týdenní frekvenci, zpravidla z jihozápadních Čech (vozy prvního vlaku byly naloženy v Chebu a Boru), podle potřeby i z jiných lokalit, například Vysočiny.

Organizačně je zajišťuje společnost inno4wood, společný podnik založený vloni společnostmi Innofreight a Wood & Paper, českou obchodní firmou, s níž Innofreight v přepravách dřeva spolupracuje již dlouhodobě. Podrobněji se tomuto tématu budeme věnovat v ŽM 2/23.

Související novinky