Stavba depa promo
Škoda 2024

První Smartrony pro BDŽ


publikováno 29. 12. 2020 16:02


Jde o první dva Smartrony ze série celkem 15 kusů, které si nakonec namísto deseti strojů objednaly BDŽ PP (Putničeski prevozi, osobní doprava).

22. prosinec se pak stal oficiálním začátkem provozu Smartronů u BDŽ. Nejprve lokomotiva 80 036 odvezla rychlík 8601 Sofia (odj. 06.35) - Burgas (příj. 12.53). Poté se ve stanici Sofia centralna konala oficiální prezentace lokomotivy 80 035, která byla nasazena na vlaku 8651 Sofia (10.25) - Varna (18.45).

V pětivozové soupravě byly zařazeny čtyři první modernizované vozy z celkem patnácti, jež budou v bulharských dílnách modernizovány pro spoje Sofia - Burgas a Sofia - Varna, na nichž jsou nyní nasazovány oba první Smartrony. Další informace přineseme v právě připravovaném ŽM 1/21.

Související novinky
Sdílejte