Škoda 2024

Pendolino PKP IC na české železnici


publikováno 01. 07. 2020 22:11


Součástí kontraktu PKP IC na 20 nenaklápěcích „Pendolin“ bylo totiž i jejich schválení výrobcem pro provoz nejen v Polsku, ale také v ČR, Rakousku a Německu, zkušební jízdy se proto konají na základě žádosti výrobce, firmy Alstom. Celkem by u nás mělo být dosaženo proběhu 12 500 km, dotyčné jízdy jsou momentálně plánovány na trasách Bohumín - Nedakonice - Choceň - Brodek u Přerova - Choceň - Nedakonice - Bohumín, tedy pouze na tratích napájených stejnosměrnou soustavou, a podle DÚ zatím o jiný zkušební provoz oficiálně požádáno nebylo.

Jednotky byly pořízeny s finanční podporou EU přes Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 a z celkových nákladů 2 110 149 133 PLN (cca 12,7 mld. Kč) činila podpora 317 307 764 PLN, tj. 15 %. Po dobu udržitelnosti projektu podpory jsou proto vázány na své současné vnitrostátní relace, což, dle vyjádření PKP Intercity, potrvá až do roku 2025. Podrobně se tomuto témate věnujeme v nadcházejícím ŽM 6/20.

Související novinky
Sdílejte