Škoda 2024

MSC na cestě k převzetí podílu v HHLA a Renfe Mercancías


publikováno 29. 09. 2023 19:20


Dne 13. 9. 2023 rejdařství MSC Mediterranean Shipping Company oficiálně oznámilo, že uzavřelo s městem Hamburk závazné memorandum o porozumění k záměru strategického partnerství ve vlastnictví společnosti Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (HHLA), nejvýznamnějšího provozovatele hamburských přístavů. Transakce se sice primárně týká námořní dopravy, ale v důsledku pak i české železnice, neboť HHLA je většinovým podílníkem ve skupině METRANS.

Svobodné a hanzovní město Hamburk by si ponechalo podíl 50,1 %, skupina MSC by do HHLA vstoupila podílem 49,9 %. V dalším kroku MSC vypracuje dokument s nabídkou převzetí. Po jeho schválení Spolkovým úřadem pro dohled nad finančními službami a následném zveřejnění (to se očekává v druhé polovině října) následuje čtyřtýdenní nabídkové období, po němž bude následovat povinná dvoutýdenní lhůta, během níž se mohou stávající investoři rozhodnout, zda nabídku přijmou. Uzavření nabídky bude podléhat schválení regulačních orgánů a schválení parlamentem Svobodného a hanzovního města Hamburk.

Tento záměr vyvolal značný rozruch nejen pro jeho samotný význam vycházející z významného postavení zúčastněných stran, ale i z určitého strategického a vlasteneckého hlediska. MSC, byť registrované ve Švýcarsku, je vlastnicky italskou skupinou, zatímco v Hamburku je za „domácí“ považováno jiné významné rejdařství, Hapag-Lloyd. Logistický magnát Klaus-Michael Kühne, který nejenže ovládá spediční společnost Kuehne + Nagel, ale drží i 30% podíl ve společnosti Hapag-Lloyd, již dříve nabízel městu Hamburk převzetí kompletního nebo většinového podílu v HHLA rejdařstvím Hapag-Lloyd.

Podle některých komentářů může být hlavním motivem transakce právě operátor kombinované dopravy METRANS, který - na rozdíl od v poslední době stagnujícího HHLA - stále expanduje ve svých aktivitách. Zmiňována je i varianta, že by převzetí pak bylo využito k získání zakázek a obchodních kontaktů pro vlastní činnost skupiny MSC.

MSC založil v roce 1970 italský podnikatel Gianluigi Aponte a dodnes zůstává rodinným podnikem. V určitých měřítkách je světově vůbec největším rejdařstvím, letos v květnu jako vůbec první v historii překročilo hodnotu 5 mil. TEU v kapacitě provozovaných lodí (v součtu vlastních a najatých lodí). Nejnovější údaj o přepraveném množství pak hovoří o 22,5 mil. TEU ročně. Kapacita lodí provozovaných rejdařstvím A.P. Moller - Maersk dosahuje okolo 4,1 mil. TEU, uvádí však roční přepravené objemy přes 26 mil. TEU.

Logistická skupina Medlog, jež je součástí MSC, v uplynulých letech postupně expanduje i na evropské železnici. Při privatizaci nákladního provozu státního portugalského dopravce CP v ní převzala 95 %, přes poté založenou MEDWAY - Operador Ferroviário de Mercadoria. Následně byla založena dceřiná společnost MEDWAY Italia, držící osvědčení dopravce i k provozu v Německu, Rakousku, Belgii a Nizozemí, což je již rovněž využíváno. Prověřována je také možnost převzetí zavedeného dopravce působícího v prostoru Německa a okolí - dosud se v této souvislosti hovořilo o společnostech TX Logistik nebo ecco-rail.

V ČR si MSC/Medlog založilo vlastní překládkovou základnu pro středoevropský region v Terminálu Mošnov, kde je i polovičním vlastníkem a nadto 25% podílníkem provozovatele překladiště (viz např. ŽM 7/22, str. 9). A současně již MSC zahajuje i kroky k rozsáhlému posílení vlastního vozového parku.

Uvedený portugalský dopravce působí i ve Španělsku, nejnovějším vývojem však je nedávné vítězství MSC ve výběrovém řízení na strategického partnera pro španělského státního nákladního dopravce Renfe Mercancías, oznámené dne 25. 9. 2023. Výsledkem by mělo být vytvoření společného podniku, v němž obě strany budou vlastnit po 50% podílech a do nějž bude přesunut veškerý majetek a pracovní síla.

Související novinky
Štítky
Sdílejte