Škoda 2022

Terminál Mošnov bude zázemím pro rejdařství MSC


publikováno 19. 10. 2022 11:04


Jako součásti prostoru, v němž mezitím vyrůstal logistický park budovaný developerskou společností CONCENS INVESTMENTS, je však celý příběh jeho realizace mnohem delší (viz ŽM 9/21, str. 18 - 20). V souladu s tehdy uvedeným plánem jej po dokončení stavby, jež nastalo k 30. 6. 2022, převzala od společnosti CONCENS INVESTMENTS rakouská skupina INNOFREIGHT, a to přes společnost TKD OSTRAVA MOŠNOV. Nakonec si však INNOFREIGHT ponechá poloviční podíl a společně s ním se 50% spoluvlastníkem překladiště stane firma Medlog Czech Republic. Jde o součást MSC (Mediterranean Shipping Company), jednoho ze světově největších rejdařství (v některých měřítkách největší vůbec), které tímto získalo vlastní překládkovou základnu v České republice.

Mezi více spoluvlastníků bude rozdělena i společnost Terminál Mošnov, která je provozovatelem překladiště. V tomto případě však jde v zásadě o již dlouhodobě sjednaný záměr, jenž byl nyní oficiálně potvrzen – rovnými 25% díly budou spoluvlastníky Innofreight Czech, BUDAMAR LOGISTICS, ČD Cargo Logistics a Medlog Czech Republic. Tyto společnosti byly i prvními uživateli překladiště - první vlak do něj přijel dne 14. 8. 2022; jde o pravidelné dvakrát týdně realizované přepravy silničních návěsů z/do italského překladiště Interporto d’Abruzzo a operátorem tohoto vlaku je Budamar Logistics.

Dne 30. 8. 2022 pak poprvé přijel do Mošnova vlak vypravovaný pro MSC na trase z Terstu, ve frekvenci 4 párů týdně. V tomto případě se jednalo o přesměrování existující linky, jež měla původně konečnou v Paskově. Dne 12. 10. 2022 byl spuštěn provoz vlaku spojujícího jednou týdně překladiště v Mošnově a v Obrnicích, jehož operátorem je ČD Cargo Logistics. Do Obrnic MSC již dlouhodobě vypravuje pravidelnou linku z Bremerhavenu (viz ŽM 10/19, str. 4) a čímž je tedy Terminál Mošnov napojen na tento přístav.

Aktivním partnerem v rozvoji aktivit mošnovského překladiště je pak správa přístavů Antverpy-Bruggy, která již 18. 10. 2019 uzavřela se statutárním městem Ostrava, Moravskoslezským krajem, SŽDC a společností CONCENS INVESTMENTS memorandum o spolupráci při vzniku a rozvoji mošnovského překladiště. Nové přepravy by tak v příštím roce měly být realizovány i tímto směrem, ve spolupráci s rejdařstvím MSC, pro které jsou Antverpy hlavním evropským námořním překladištěm.

Ze šesti kolejí terminálu jsou tři (pro odstavování souprav a jejich objíždění lokomotivou) elektrifikované v celé délce a tři překládkové koleje mají trolejové vedení v délce cca 640 m přerušené v prostoru překládky. Spád před vjezdem umožňuje dojezd elektrickou lokomotivou a průjezd setrvačností zpět pod trolej. Plánovaná jeřábová dráha by měla mít 600 m, prozatím se však namísto dvojice portálových jeřábů počítá pouze s nasazením kolových překladačů.

Na snímku zástupců hlavních společností zúčastněných na realizaci a provozu překladiště jsou (zleva doprava) zachyceni Wim Dillen, manažer mezinárodního rozvoje správy přístavů Antverpy-Bruggy, Tomáš Macura, primátor Ostravy, Michaela Svrčková, ředitelka českého a slovenského zastoupení MSC, Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje, Peter Wanek-Pusset, spoluvlastník a jednatel společnosti INNOFREIGHT, Ľubomír Loy, obchodní ředitel BUDAMAR GROUP, Tomáš Tóth, předseda představenstva ČD Cargo, a Petr Kalina, ředitel CONCENS INVESTMENTS.

Související novinky