Škoda 2024

InnoTrans 2022 (4)


publikováno 22. 09. 2022 19:24


Dne 20. 9. podepsaly společnosti Wabtec a KTŽ memorandum o porozumění na dodání 150 bateriových lokomotiv s pohonem FLXdrive a na rekonstrukci motorových lokomotiv řady TE33A na pohon zkapalněným zemním plynem (LNG) s využitím technologie NextFuel. Obě zakázky budou realizovány v závodě LKZ Nur Sultan (nyní opět Astana). Výroba má být zahájena v roce 2024.

Bateriové lokomotivy s 1,5 MWh trakční energie budou čtyřnápravové, podobně jako nová řada TEM11A, z níž byly postaveny dva prototypy (viz ŽM 8/22, str. 28) a kde se nyní rozbíhá sériová výroba - letos má být postaveno 19 lokomotiv. 

Související novinky