Stavba depa promo
Škoda 2024

EURODUAL schválen v Rakousku


publikováno 10. 11. 2021 12:22


Ve skutečnosti jde o povolení v omezeném rozsahu, dle tzv. „Profilu 312“, jímž ÖBB Infra stanovuje přechodnost pro lokomotivy zařazené do tzv. traťové třídy D4xL. Ta vylučuje i některé z těch hlavních koridorů, které jsou v celé délce zařazeny v traťové třídě zatížení D4 (na některých jsou krátké úseky s traťovou třídou zatížení D2 nebo D3).

Z hlavních tahů tak rozsah povolení představují zejména tratě Břeclav st. hr./Bratislava-Petržalka st. hr./Hegyeshalom st. hr. - Wien - Linz - Passau/Salzburg (nikoliv však trať na Summerau), v severo-jižním tranzitu pak tratě Linz - St. Michael - Spielfeld-Strass st. hr./Arnoldstein st. hr./Rosenbach st. hr. a Kufstein - Brenner.

Nelze tedy projet přes Semmering, Tauernskou a Arlberskou dráhu. V tomto se očekává posun až v následujících letech v závislosti na dokončování úprav infrastruktury. Brzké rozšíření rozsahu povolení provozu, ještě v letošním roce, se tak očekává pouze do zahraničních PPS Břeclav, Bratislava-Petržalka a Hegyeshalom.

Většina lokomotiv EURODUAL, jež pool ELP pronajímá, je konstruována právě k provozu v Německu a Rakousku. Pro provoz v Rakousku jsou nutné určité specifické úpravy, které na většině již dodaných lokomotiv proběhly dodatečně a u nových již budou z výroby.

Související novinky
Sdílejte