Stavba depa promo
Škoda 2024

Další zákazník pro EURO9000


publikováno 05. 12. 2022 18:20


Dalším nájemcem čtyřsystémových dvouzdrojových lokomotiv typu EURO9000 od společnosti European Loc Pool (ELP) bude rakouský dopravce ecco-rail. Ten si objednal full-service leasing dvou exemplářů, s dodáním v závěru roku 2023.

Tímto ELP završil na dvacet kusů počet strojů EURO9000, pro něž má uzavřené leasingové kontrakty, a to pro sedm dopravců: Rail Force One (3), RTB CARGO (4), HSL Logistik (5), IGE (2), Lokomotion (2), LTE (2) a ecco-rail (2). Pravděpodobně je nájemců již více, ale další zakázky zatím nebyly zveřejněny.

Ve všech případech jde o provedení se dvěma dieselovými motory po 950 kW a s výbavou k provozu v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Nizozemí a Belgii. Výkon v elektrickém módu činí až 9 000 kW, při napájení napětím 3 kV ss jen 6 400 kW a při 1,5 kV ss už jen 4 500 kW. Hmotnost lokomotivy je 123 t s plnou nádrží a 120 t se 2/3 provozních hmot.

Společnost ecco-rail plánuje tyto stroje nasadit ve vozbě z Bratislavy přes Rakousko a Německo do Nizozemí a Belgie. Obdobný směr plánuje pro své lokomotivy EURO9000 i LTE. Konstrukčně příbuzné dvousystémové EURODUALy již povolení pro zajíždění do stanice Bratislava-Petržalka obdržely dne 4. 8. 2022, prakticky souběžně začalo být řešeno i zajíždění do PPS Břeclav a Cheb, předmětný administrativní proces však stále nebyl dokončen...

Pool ELP dosud napevno objednal od výrobce, tedy závodu Stadler València, 30 strojů EURO9000 (prototypy nejsou součástí sériové zakázky). První z nich, 2019 302 pro Rail Force One, byl vystaven na letošním veletrhu InnoTrans (viz ŽM 10/22, str. 20 - 21). Lokomotivy by měly být začít předávány do nájmu v průběhu příštího roku, po dosažení schválení. To bude nejprve uděleno pouze pro provoz v Německu, Rakousku a Švýcarsku a pro další země bude následovat později, formou rozšíření oblasti použití.

Související novinky
Sdílejte