Škoda 2022

Další Vectrony pro CARGOUNIT již před dodáním


publikováno 14. 06. 2021 09:32


První tři (5 370 035 - 037, resp. 193 489, 566, 567) převzal letos v březnu a dodání zbývajících (5 370 038 a 039, resp. 193 568 a 569) tehdy bylo v plánu na letošní září. Všech pět je, resp. bude pronajato společnosti Bahnoperator Polska, jež je součástí německé přepravní firmy TE Bahnoperator, která patří pod čínskou skupinu Beijing Trans Eurasia Logistics.

I tyto lokomotivy byly pořízeny s využitím programu podpory, na jehož základě by mělo být 50 % způsobilých nákladů pokryto z Fondu soudržnosti EU přes polský program podpory kombinované dopravy, vypsaný v rámci POIiŚ 2014 - 2020 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, viz ŽM 11/19), takže jsou pro prvních pět let provozu vázány výhradně na využití v kombinované dopravě.

Související novinky