Škoda 2024

První Vectron z další série pro ČD Cargo


publikováno 12. 06. 2024 18:00


Jedním z exponátů veletrhu Rail Business Days byl i Vectron MS 383.013. Jde o zcela nový stroj, první z desetikusové série objednané v červenci 2022 (viz ŽM 7/22, str. 7). Na rozdíl od předcházejících dvanácti vlastních lokomotiv tohoto typu v parku dopravce jsou tyto vybaveny k provozu i v Belgii a Nizozemí. Jde o verzi A54, která již sice má schválení ERA, lokomotivy z této objednávky jsou však vybaveny novou verzí softwaru řídicího systému, takže na schválení ještě čekají, mělo by ale být uděleno v nejbližší době. Z Ostravy bude lokomotiva přepravena zpět do Ústí nad Labem přes Břeclav, kde podstoupí zkoušky ETCS.

Vectrony z této série budou opatřeny polepy připomínajícími významné osobnosti z historie železnic na našem území - v případě 383.013 jde o Jana Pernera, projektanta a stavitele železničních tratí, který se z pozice vrchního inženýra státních drah podílel mj. na stavbách olomoucko-pražské a pražsko-drážďanské dráhy.

Společnost ČD Cargo již provozuje 12 vlastních lokomotiv Vectron MS, z nichž nejprve pět strojů řady 383 bylo objednáno v dubnu 2016, další tři (383.006 - 008) v dubnu 2017 (viz ŽM 4/17, str. 7) a ještě čtyři, 383.009 - 012, v srpnu 2018.  Všechny tyto byly dodány ve variantě A01, s výbavou k provozu v ČR, Německu, Rakousku, Polsku, na Slovensku a v Maďarsku, v loňském roce byly stroje 383.001 - 004 upraveny pro možnost provozu i v Nizozemí (varianta A10).

Nadto má ČD Cargo dva exempláře řady 393 s Last Mile modulem čili typu Vectron AC DPM (viz ŽM 6/23, str. 17). Z poolu Northrail si dopravce najímá lokomotivu Vectron Dual Mode a několik dalších lokomotiv Vectron MS si najímá od různých poolů a momentálně také využívá nově dodávané Vectrony RSL určené k pronájmu Českým drahám.

Související novinky
Sdílejte