Škoda 2024

DB Cargo Polska převzalo Vectrony určené pro KD


publikováno 25. 11. 2021 18:41


Lokomotivy označené dle polského schématu 5 370 044 - 047 jsou na základě požadavku zákazníka vybaveny k provozu pouze v Polsku a ČR (verze A50). Pro jejich pořízení má DB Cargo Polska schválenou podporu z programu podpory kombinované dopravy vypsaného v rámci POIiŚ 2014 - 2020 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, podrobně viz ŽM 11/19), který umožňuje pokrýt 50 % způsobilých nákladů z prostředků Fondu soudržnosti EU. Lokomotivy tak po dobu udržitelnosti projektu, což je pět let, mohou být provozovány pouze s intermodálními vlaky.

Tento dopravce již provozuje sérii 23 lokomotiv Vectron DC vyrobených v letech 2013 - 14, jež byly mezi vůbec prvními objednanými Vectrony.

Související novinky