Škoda 2024

ČD Cargo převzalo „bizony“ RCC


publikováno 20. 05. 2024 08:50


Společnost ČD Cargo převzala oba „bizony“, které dříve provozovali dopravci RCC CZ a RCC SK. Ti je převzali jako nově vyrobené v roce 2019 na čtyřletý full-service operativní leasing od národních poboček skupiny UniCredit Leasing, tj. UniCredit Leasing CZ v případě 753.613 a UniCredit Leasing Slovakia u 753.614.

Doba čtyř let byla zvolena mj. s ohledem na zavedení výhradního provozu ETCS na české železnici k 1. 1. 2025 s tím, že následně bude rozhodnuto o případném prodloužení leasingu. To tedy nakonec nenastalo a lokomotivy odkoupilo ČD Cargo. Odstaveny z provozu u předchozích provozovatelů byly z různých důvodů již v loňském roce a nyní začínají být nasazovány do provozu, prozatím pouze stroj 753.613, jenž absolvoval první výkony dne 17. 5. 2024. „Bizony“ by měly být využívány společně se čtveřicí lokomotiv téhož typu EffiLiner 1600, které ČD Cargo provozuje od roku 2020.

Související novinky
Sdílejte