Škoda 2024

Terminál Mošnov navýšil provoz


publikováno 17. 01. 2023 11:04


S počátkem roku 2023 se v kontejnerovém překladišti zřízeném v loňském roce poblíž Letiště Leoše Janáčka Ostrava výrazně zvýšila frekvence provozu. Stalo se tak poté, co se spedice LKW Walter, tedy stěžejní přepravce silničních návěsů na české železnici, rozhodla přemístit do něj překládku vlaků, které na Ostravsko již směřovaly, tedy linek z Herne v Porúří a z Verony, ale byly dosud zpracovávány v překladišti PKP CI v Paskově.

Současně došlo i ke změně dopravců těchto vlaků na českém úseku z PKP CI na LOKORAIL, tj. součást skupiny BUDAMAR LOGISTICS, která se tak nově podílí i na organizaci těchto vlaků. Ta je rovněž operátorem linky do italského překladiště Interporto d’Abruzzo (vypravované pro spedici Arcese), jež byla vůbec první v mošnovském terminálu (první vlak přijel 14. 8. 2022).

V současnosti tak mošnovský terminál zpracovává linky s přepravou návěsů spojující jej s překladišti Interporto d’Abruzzo (2x týdně), v Herne (4x týdně) a Veroně (4x týdně) a kontejnerový vlak do Terstu (zpravidla 3x týdně), vypravovaný pro rejdařství MSC (Mediterranean Shipping Company). Operátorem tohoto vlaku je EP Intermodal, dopravcem v ČR a Rakousku ČD Cargo.

Vlak do Obrnic vypravovaný do konce loňského roku jednou týdně pro MSC je momentálně nahrazen skupinami vozů připojovanými k vlaku Mošnov - Herne; pro zbytek trasy z Ústí nad Labem je tento vlak doplňován vozy s návěsy v trase Obrnice - Herne. S plánovaným navýšením objemů přeprav se však opět počítá i se samostatnými vlaky Mošnov - Obrnice.

Nyní mošnovské překladiště zpracovává pravidelně 13 párů vlaků týdně. S ohledem na aktuální množství zpracovávaných vlastních vlaků si zde BUDAMAR LOGISTICS umístil vlastní posunovací lokomotivu, kterou poskytl dopravce ODOS Cargo (Ostravská dopravní společnost - Cargo), jenž je přes svoji vlastnickou strukturu spjat se společnostmi ČD Cargo a BUDAMAR LOGISTICS. Nasazuje zde jeden ze svých nedávno pořízených EffiShunterů řady 742.71.

Uvedení aktéři jsou i spojeni s provozem a vlastnictvím překladiště. Jeho vlastníkem se po dokončení stavby stala rakouská skupina INNOFREIGHT (přes společnost TKD OSTRAVA MOŠNOV), ale následně došlo k dohodě o převzetí 50% podílu firmou Medlog Czech Republic, jež je součástí MSC. Pro toto rejdařství se Mošnov stal klíčovým překladištěm pro region střední Evropy. Uzavření této transakce je ještě v běhu, ale před několika týdny již bylo dokončeno rozdělení společnosti Terminál Mošnov, jež je provozovatelem překladiště, rovnými 25% podíly, mezi firmy Innofreight Czech, BUDAMAR LOGISTICS, ČD Cargo Logistics a Medlog Czech Republic.

Související novinky