Škoda 2024

Srážka nákladních vlaků v České Třebové


publikováno 04. 12. 2023 15:11


V neděli 3. 12. 2023 ráno došlo ve vjezdové skupině stanice Česká Třebová k vážné mimořádné události. Do vlaku Nex 62102 dopravce ČD Cargo zezadu najel vlak Pn 54812 dopravce IDS CARGO. Podle informací Drážní inspekce se tak stalo v 5.48 h, čemuž i odpovídají údaje o jízdě předmětných vlaků z informačních systémů. Z týchž zdrojů vyplývá, že vlak Nex 62102 zde krátce před tím zastavil, a to v 5.39 h. Vlak Pn 54812 pak do něj narazil poté, co minul návěst zakazující jízdu.

Podle zprávy DI se měl vlak 62102 v ten moment právě rozjíždět, což je však bez bližšího vysvětlení (pro nějž již DI odkazuje na závěrečnou zprávu) poněkud zarážející, vzhledem k tomu, že zde ukončil jízdu a předmětnou soupravu by si zde později měla převzít posunovací lokomotiva. Další zásadní informace zatím DI oficiálně nevydala, byť kolují na veřejnosti a v médiích, ale s různou mírou věrohodnosti ...

Vlak 54812 s celkovou hmotností 2 553 tun představoval přepravu obilnin na trase Békéscsaba - Hamburg v 30 moderních výsypných vozech. Nex 62102 byl „smíšeným“ relačním vlakem v trase Břeclav - Olomouc - Česká Třebová, s celkovou hmotností „pouze“ 366 t, neboť z jeho šesti vozů byly ložené pouze dva (topným olejem a kovovým odpadem - díly po likvidaci jednotky řady 560). S ohledem na směrování jeho vozů by za běžných okolností všechny byly odvěšeny v Zábřehu na Moravě a do České Třebové by dojela samotná lokomotiva, ale jistou shodou okolností byla manipulace vlaku v Zábřehu na Moravě zrušena.

V důsledku srážky vykolejila lokomotiva a většina vozů vlaku 54812, tři vozy vlaku 62102 a dva vozy v soupravě stojící na sousední koleji. Strojvedoucí vlaku 54812 před nárazem stihl z lokomotivy vyskočit. Hrubý odhad škod se pohybuje okolo 150 mil. Kč, což vychází zejména z toho, že vlak 54812 byl veden Vectronem (193 276 z poolu ELL), který byl velmi výrazně poškozen.

K již kolujícím spekulacím, zda se v případě jeho zrušení nebude jednat o první Vectron s tímto osudem, dodejme, že již dříve byly sešrotovány lokomotivy 193 267 ELL, po střetu s elektrickou jednotkou KISS dne 23. 8. 2017 v Linci (poté byl vyroben a dodán jiný Vectron téhož čísla), a 193 271 ELL, po srážce nákladních vlaků z 11. 8. 2021 v chorvatském Majureci.

Související novinky