Škoda 2024

Současná výroba v Lounech


publikováno 27. 04. 2024 11:57


Po dlouholetém turbulentním dění, jež vyústilo ve zbytečnou likvidaci funkční úspěšné vagónky v Lounech, se zdejší situace ustálila, navenek však není soudobá činnost příliš zřejmá. Až od roku 2023 lze hovořit o kompletní výrobě vagónů pod současným vlastníkem, ostravskou skupinou Rail Invest. Do té doby zde probíhala výroba konstrukčních celků, které byly odesílány do ostravských dílen OOS (tedy rovněž součást skupiny Rail Invest) ke konečné montáži. Důvodem pro tento výrobní postup byly ještě probíhající procesy potřebných certifikací lounské vagónky v nové identitě.

V roce 2023 pak zde již byly vyráběny kompletní vozy - za loňský rok produkce dosáhla 139 vozů řady Eanos a 63 vozů řady Sggmrss (tedy 90stopých kontejnerových). Tyto byly vesměs určeny pro vlastní potřeby skupiny Rail Invest, tj. pro aktivity v oblasti pronájmů, které jsou realizovány přes TSS Cargo. Hlavní činností jsou v Lounech opravy vozů. Pro letošní rok je již v Lounech v plánu výroba i pro externí zákazníky a v plánu jsou další typy vozů.

Komplikovaný, těžko srozumitelný a vleklý případ, v němž podstatou ekonomických problémů nebyla samotná výroba vagónů a kde insolvenční proces, trvající od roku 2013, jevil známky toho, že byl zmanipulovaný a že se jednalo o pokus nepřátelského převzetí, by vydal na samostatný článek, resp. spíše knihu. Připomeňme tak jen, že konkurzy na majetek společností HEAVY MACHINERY SERVICES a. s. (HMS, této patřily nemovitosti a infrastruktura lounské vagónky) a Legios Loco a. s. (výrobce, který zde byl formálně v nájmu) byly postupně vyhlášeny počátkem léta a počátkem podzimu 2019 (viz ŽM 9/19, str. 13).

Insolvenční správkyně dne 28. 6. 2019 ukončila pronájem HMS firmě Legios Loco a výrobní prostory poté pronajala firmě DAKO-CZ, aby zde pokračovala ve výrobě. Ta byla následně realizována pod nově založenou firmou Vagonka Louny a. s. jakožto 100% dceřinou společností DAKO-CZ. Třemošnický výrobce brzdových soustav byl tehdy vlastnicky společným podnikem Czechoslovak Group (CSG) a Tatravagónky, s podíly 51 % a 49 % (od jara 2021 je CSG jediným vlastníkem, viz ŽM 5/21, str. 5).

Nový nájemce v Lounech v závěru srpna 2019 rozjel výrobu. Jeho působení zde však trvalo nečekaně krátce, neboť ve výběrovém řízení na převzetí společnosti HMS všechny ostatní účastníky výrazně přeplatila Traťová strojní společnost (TSS), součást skupiny Rail Invest (viz ŽM 4/20, str. 2). Nájemní vztah se společností Vagonka Louny insolvenční správkyně ukončila výpovědí k 31. 8. 2020, vlastnické právo přešlo na TSS k 1. 6. 2020. Noví vlastníci pak závod a jeho činnost postupně převedli na nově založené dceřiné společnosti s názvy upomínajícími na minulost, a to Wagon Legios a. s. (vlastník pozemků a budov) a Wagon Lostr a. s. (výrobce vagónů).

 

Související novinky
Sdílejte