Škoda 2022

Rusko objevuje přepravy silničních návěsů


publikováno 16. 08. 2022 18:06


Do Novosibirsku dopravil 30 návěsů přepravní firmy Delko ložených hutními produkty. Trasu o délce okolo 3 300 km urazil za 3,5 dne. Podle příslušného sdělení RŽD byly do té doby vypravovány pouze skupiny 2 - 3 vagónů a za první pololetí tohoto roku se objem jejich přeprav zvýšil více než trojnásobně (nebylo však uvedeno, jaká období jsou porovnávána). Následovat měla i zpáteční přeprava ložených návěsů, ale pravidelný provoz do budoucna by měl být zatím pouze “v plánu”.

Některé mediální výstupy k tomuto tématu dodávají, že toto řešení je přínosem také s ohledem na sankce proti Rusku, v jejichž důsledku byl ze západních zemí zastaven import nových nákladních automobilů a také náhradních dílů - přepravami návěsů se tak sníží opotřebení jak návěsů samotných, tak tahačů, jejichž jízdy se tímto ušetří.

Výrobcem použitých vagonů modelu 13-6987 je závod Transmaš (součást Transmašholdingu) a jejich vlastníkem a pronajímatelem ruská pobočka skupiny VTG. Jde o čtyřnápravový vůz o délce přes spřáhla 19 500 mm, s vlastní hmotností 24,2 - 25,0 t, nejvyšší ložnou hmotností 69,0 t a nejvyšší hmotností na nápravu 23,5 t. Ložen může být návěsy do délky 14,2 m nebo standardními ISO kontejnery o celkové délce 60 stop. Vyhovuje průjezdnému profilu 1-T.

Certifikován pro provoz byl počátkem roku 2020 a koncem září téhož roku byla prezentována jedna zpáteční jízda s využitím jednoho takového vozu mezi Moskevskou oblastí a Jekatěrinburgem. Podle údajů společnosti Delko se pak od počátku roku 2021 uskutečnilo přes 700 přeprav v různých směrech, letos počátkem července pak poprvé na trase do Novosibirsku.

Svojí podstatou odpovídá tento vůz koncepci košového vozu: návěs tedy nejprve najede na nosnou konstrukci a až tato je uchopena překládacím mechanismem a naložena na vagón. Tato koncepce sice umožňuje přepravu běžných návěsů, ale v normálněrozchodné Evropě byla po pokusu se 60 košovými vozy vyrobenými v roce 1998 opuštěna. Dnes je sice stejný princip využíván jinými technologiemi, primárně se však prostor normálněrozchodné Evropy ubral směrem k návěsům uzpůsobeným k uchopení překládacími mechanismy a přepravovaným v kapsových vozech (tedy bez potřeby překládky v “koši”).

Ve zcela raném stádiu “objevování” přeprav silničních návěsů po kolejích je však Rusko tomuto zatím vzdáleno, byť širokorozchodný prostor s většími obvyklými normativy hmotnosti a délky není tolik tlačen k řešením pro minimalizaci vlastní hmotnosti a co nejefektivnější využití délky vlaku (prostřednictvím článkových vozů). Koneckonců i údaj, že operátor těchto vozů PFKO-Ekspress (Pěrvyj feděralnyj kontrejlernyj operator Ekspress) jich vlastní celkem 66 a že jsou rozptýleny na dlouhých trasách Moskva - Novosibirsk a Moskva - Ussurijsk, hovoří jasně o tom, jaký podíl v podmínkách rozsáhlého ruského trhu představuje takový vozový park…

Pokrokem je už jen to, že jde v Rusku o vůbec první typ vozů pro přepravu silničních návěsů s podlahou co nejníže nad TK. Všechny dříve prezentované záměry přeprav návěsů využívaly standardní a konstrukčně jednodušší plošinové vozy s rovnou podlahou, ale i v průjezdném profilu 1-T je pro přepravy běžných návěsů nutné projednání se správou infrastruktury. Mezitím byl vyvinut a zkušebně nasazen obdobný typ využívající princip košových vozů, model 13-6701, jehož výrobcem je Zavod metallokonstrukcij, Engels.

Související novinky
Sdílejte