Škoda 2024

Druhá série vozů RS1 pro ČD


publikováno 05. 12. 2023 21:42


Zatímco v září 2023 uzavřely České dráhy se společností HEROS Helvetic Rolling Stock smlouvu na třetí dodávku vozů typu RegioShuttle RS1, přijíždějí do ČR první vozy z druhé objednávky, jejímž předmětem je 11 vozů. U těchto je sjednáno, že zcela všechny projdou periodickou opravou vyššího stupně v dílnách OWS Service für Schienenfahrzeuge ve Weidenu, přičemž budou současně také instalovány bezbariérové toalety, protože tyto vozy RegioShuttle byly původně zcela bez WC. Po dokončení prací ve sjednaném rozsahu následují závěrečné úpravy v DPOV v Přerově.

První vůz z této zakázky, 650 029 (ex VT 002, Breisgau-S-Bahn, součást zemské organizace Südwestdeutsche Landesverkehrs AG, SWEG), přejel z Weidenu do Chebu dne 13. 11. 2023 a o dva dny později dorazil do Přerova. Ve dnech 4. a 5. 12. následovaly další dva (650 625 a 626, resp. VT 533 a VT 534 SWEG, dřívější VT 44 a VT 45). Jejich přejezd proběhl přes Louny, kde jsou deponovány vozy z první dodávky před i po modernizacích a kde se k transportu připojily dva z těchto vozů, tedy z první dodávky (841.216 a 217).

Vozy z prvního nákupu, kterých je 22 a jež pocházejí původně z provozu Hohenzollerische Landesbahn (HzL, dnes součást SWEG), modernizují dílny ŽOS Zvolen, kde jsou předmětné práce zhruba v necelé polovině. Dle vyjádření Ústeckého kraje by mělo být z jeho jedenácti vozů deset po modernizaci dodáno do konce tohoto roku, zbývajících jedenáct vozů z první dodávky je určeno pro Pardubický kraj, kde se dodávky modernizovaných vozů momentálně očekávají v průběhu příštího roku. Podrobněji se tomuto tématu a aktuálnímu stavu i přehledu kontraktů a dodávek vozů RS1 pro ČD věnujeme v ŽM 11/23.

Související novinky
Štítky
Sdílejte