Škoda 2024

RegioSpidery pro Pardubický kraj


publikováno 28. 11. 2023 10:27


Z dodávky prvních 22 vozů RegioShuttle RS1 pořízených od společnosti HEROS Helvetic Rolling Stock v roce 2020 je 11 určeno k provozu v Pardubickém kraji. Tyto vozy byly nejprve umístěny v Lounech, ale v cílovém stavu jich tam má zůstat 11, zatímco stejný počet zamíří do Pardubického kraje. Po postupném zprovoznění v Lounech byly tři vozy v létě 2023 umístěny do České Třebové již před provedením modernizací. Ty realizují ŽOS Zvolen a pro pardubické vozy bude následně ještě AŽD Praha provádět  zástavbu OBU ETCS.

Vozy jsou určeny k provozu na tratích 017 Česká Třebová - Moravská Třebová (- Dzbel), 018 Choceň - Litomyšl a 261 Svitavy - Žďárec u Skutče. Všech 11 jich mělo být dodáno k nadcházející prosincové změně jízdního řádu, ale jak na dotaz ŽM uvedl tiskový mluvčí Pardubického kraje, dodání „je opožděno z důvodů na straně dodavatele modernizace. Po skončení modernizace bude ještě do vozů probíhat instalace vlakového zabezpečovače ETCS, která je nutná z důvodu zavedení výhradního provozu od 1. ledna 2025. Mezi krajem a dopravcem probíhají jednání o finančním vyrovnání za zpožděné dodávky motorových vozů RS1.Vozy budou dodávány postupně od cca února do listopadu 2024. (...) U stávajících čtyř vozů řady 841.0 již nějakou dobu instalace probíhá. Na zástavbě se nachází první vůz 841.016“.

Zajíždění z tratí nevybavených ETCS do stanic na tratích s výhradním provozem pod dohledem ETCS sice bude nadále, po přechodnou dobu, možné, ale v uvedených případech předmětné spoje buď projíždějí i úsekem hlavní tratě, na níž bude výhradní provoz zaveden, nebo takovými úseky běžně projíždějí při Sv přejezdech do depa v České Třebové, případně i jako ojedinělé přímé spoje s cestujícími.

V září 2023 uzavřely České dráhy se společností HEROS Helvetic Rolling Stock již třetí kontrakt na dodávku vozů tohoto typu, tentokrát 16 ks, čímž se jejich počet navýšil na 49. Další vozy by ještě měly následovat s ohledem na počty již veřejně přislíbené k nasazení v dalších krajích. Během listopadu již první RegioShuttle z druhé objednávky přejely po dokončení modernizace v závodě OWS Service für Schienenfahrzeuge, Weiden, do dílen DPOV v Přerově k provedení finálních prací.

Více se tématu přibývání dalších motorových vozů RegioShuttle RS1, resp. RegioSpider, u ČD bude věnovat článek v ŽM 11/23.

Související novinky
Sdílejte