Škoda 2024

Další RegioFoxy začínají přijíždět


publikováno 16. 05. 2024 12:47


Jelikož schválení řady 847 Drážním úřadem už se nyní očekává v řádu nejbližších dní, byly zahájeny přepravy jednotek, které již jsou vyrobeny a čekají ve výrobním závodě PESA na předání Českým drahám (viz ŽM 4/24, str. 9). V první z předmětných přeprav dorazily dne 16. 5. 2024 soupravy 847.025 + 027 + 029. Tyto jsou součástí série 847.025 - 033, určené k provozu v Kraji Vysočina a míří tedy do Havlíčkova Brodu. Na českém území zajišťuje přepravy ČD Cargo, polské území jednotky projíždějí vlastní silou.

Související novinky
Štítky
Sdílejte