Škoda 2024

ČD odkoupí deset Vectronů RSL


publikováno 06. 05. 2024 11:45


České dráhy oznámily, že odkoupí deset z lokomotiv Vectron MS, které si najímají od RSL. Ve skutečnosti byla první odkoupena již k 3. 5. 2024. Podle sdělení RSL bude prodej dalších lokomotiv následovat v průměru ve frekvenci jedné měsíčně, a to do 1. čtvrtletí 2025.

ČD uzavřely s RSL dne 17. 2. 2021 rámcový kontrakt na full-service leasing až 50 lokomotiv, s možností pozdějšího odkoupení, nejdříve však 12 měsíců po zahájení pronájmu (viz ŽM 2/21, str. 20). Pronájmy byly zahájeny v březnu 2021 a postupně byl celý rámcový kontrakt naplněn objednáním nájmu všech 50 strojů. Kompletní počet by měl být k dispozici do konce tohoto roku. První odkoupenou lokomotivou je 193 566, tedy nikoliv nejstarší ze strojů RSL, ale až první z dodávek roku 2023 - Českým drahám byla předána 2. 5. 2023, takže byla odkoupena po smluvně nejkratší možné době.

V součtu s deseti Vectrony ELL a jedním již dříve pořízeným jako vlastním, 193 902 (využívaným u VUZ), tak České dráhy budou na konci tohoto roku provozovat celkem 61 Vectronů. Dalších 50 lokomotiv tohoto typu, ale v úpravě pro rychlost 230 km/h, České dráhy přímo zakoupily u výrobce a jejich dodání je plánované od konce roku 2025.

Související novinky
Sdílejte