Škoda 2024

„Belgičanky“ opouští pool CZ LOKO


publikováno 14. 01. 2024 10:32


Jak jsme popsali již v ŽM 10/23 (str. 8), firma CZ LOKO se rozhodla rozprodat všechny lokomotivy typu EffiLiner 3000, které zůstávaly v jejím parku a byly pronajímány. Jednalo se o celkem pět strojů, z nichž společnost IDS CARGO odkoupila stroj 365.007, který až do provedení periodické prohlídky bude nadále jezdit v barvách předchozího nájemce, slovenského dopravce PSŽ.

Společnost SD-KD předběžně projevila zájem o odkoupení až všech čtyř zbývajících „belgičanek“. Z těchto byla nejprve převzata 365.008 a následovat budou 365.009 (jejíž přejímka je v plánu 17. 1. 2024) a 365.005. Opce na čtvrtou lokomotivu nakonec SD-KD nevyužije a předmětný EffiLiner 365.004 tak (zatím) zůstává u CZ LOKO k dispozici pro krátkodobé pronájmy prostřednictvím služby EffiRent.

U lokomotiv řady 365 z parku IDS CARGO a SD-KD by měly být v nejbližší době zahájeny přístavby k retrofitům OBU ETCS, které bude realizovat CZ LOKO v dílnách společnosti IDS LocoCare. Blíže se tomuto tématu věnujeme v nadcházejícím ŽM 1/24.

Související novinky