SD-KD pořizuje „belgičanky“


publikováno 05. 10. 2023 14:15


Dopravce SD - Kolejová doprava (SD-KD) zařadil do svého parku elektrickou lokomotivu řady 365 a má zájem o odkoupení až čtyř těchto strojů od firmy CZ LOKO. Již napevno sjednanou lokomotivou je 365.008, která před prodejem prošla v dílnách ČMŽO, Přerov, opravou v rozsahu úměrném dosavadnímu proběhu a uvedením do laku SD-KD. Dne 4. 10. 2023 byla předána a přejela na základnu SD-KD do Tušimic.

Jako důvod pro pořízení této lokomotivy (lokomotiv) uvádí dopravce modernizaci parku a přípravu na výhradní provoz pod dohledem ETCS na koridorech, jelikož i u řady 365 se, přinejmenším u lokomotiv z provozu IDS CARGO a SD-KD, počítá s retrofity OBU ETCS. Nadto se Kadaň-Prunéřov, což je jedna ze stanic, které jsou výchozími pro přepravy SD-KD na veřejné síti, nachází v úseku, v němž by relativně zanedlouho mělo dojít ke konverzi napájecí soustavy z 3 kV na 25 kV, a to v rámci stavby „Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Kadaň-Prunéřov (včetně)“, jejíž dokončení je aktuálně v plánu v roce 2027. Návazný úsek po Třebušice pak nebude přepnut dříve nežli po rekonstrukci stanice Chomutov, s jejímž dokončením se momentálně počítá v roce 2030.

Související novinky
Sdílejte